SMS Jokes 38

TODAY’s QUOTE: Kung ikaw ay isang ice cream.. huwag mong hayaang matunaw ka ng hindi ...