SMS Jokes 39

A guy was eatIng a girl out wen he stopped for a sec and moaned: ...

Ang Kabayo

Oo na! Alam ko Year of the Tiger ngayon. Eweno naman ngayon? Keber ko naman! ...

Oral Sex

Nagbago na ako. Hindi na ako nagpupunta sa mga porn sites. Lol! Kaya naman sa ...