SMS Jokes 48

Fill in the blanks: 1.BOO_S? 2. _ _NDOM? 3.F_ _ K? 4.P_ N_S? 5.PU_S_? Answers: ...

Sabado Na Naman

Sabado na naman. Hindi pa ako nakakabangon ng bed pansin ko na ang komosyon ng ...