Mula Sa Lupain Ko

Bago pa man tumigas at tuluyan maging niyog ang mga buko na nasa malawak na ...

FYI

— LIKE A MONGKEHHH! IíLL BE HANGINí ON FOR YOUR . *artwork courtesy of Keziah

SMS Jokes 2011-181

Sa taon-taong pananaliksik at pag-aaral, ang plural pala ng rice ay. . . EXTRA RICE! ...