Esep-Esep 10

Umulan dito kanina. Ng tubig? Hindi. Eh ng ano? Ng kagandahan.Nino? Ko! Weeh, di nga? ...