SMS Jokes 2011-188

Buhay Lalake… Age 3-9: padamihan ng peklat. Age 10-15: pagandahan ng tuli. Age 16-25: padamihan ...