To Louise Ann

Inflate ko muna ang ego ko. 48 years ng nakatingga to sa mga draft post ...
Tips and Ideas

Winnur

. . . ang makitang may sensyales ng pagkabuhay ang tanim kong sibuyas dahon sa ...