SMS Jokes 2011-193

Paano Kung Ganito Natin Gamitin ang Math Daily: TINDERA: “Ilang tali ng sitaw?” JOSE: “3x-5 ...