SMS Jokes 2011-223

Text ni Misis kay Mister:“Honey napanood ko sa news na may nasalvage na pandak, panot ...

Your Next

  Pacquiao, “Your” Next. – Juan Manuel Marquez   Hoy, Marquez! Titi mo! Wrong speling ...