Sarciado

Kung kape at pandesal si Mamaru sa almusal, eto naman ang para sa dalawang amo ...