SMS Jokes 2011-233

**Courtesy of Mike Ang babaing mabait, talo ng maganda. Ang babaing maganda,talo ng ma-appeal. Ang ...

Importanteng Paunawa

Eto ay para sa MAS malawakang pang-unawa ng karamihan lalo na para sa mga kalalakihan. ...