Pissbook

Hindi naman sa nagmamaasim ako o nag-aastang akala mo kung sino, pero sa Maruism Facebook ...

Burger Steak

Na-miss ko ang Jollibee Burger Steak kaya naman nakapagluto ang Mamaru kanina para maibsan ang ...