SMS Jokes 2011-253

**Courtesy of MIKE GIRL: "Ang kati ng mata ko." BOY: "Ah alam mo ibig sabihin ...