Sana

. Sana ang mga lalaki… hindi lang sa umpisa magaling. hindi lang sa umpisa nag ...