SMS Jokes 2011-254

**Courtesy of Mike Tinatamad ka bang bumisita sa iyong mga loved ones sa sementeryo? Text ...