Wednesday Humor 05.01.13

Pambansang pyesta ang eleksyon Puro palamuti, parada, pagtitipon. Paghahandaan ka pa nila ng pansit at ...

Pito Ang Suspek

May krimen na nangyari dito sa pamamahay ko. Eto ang scene of the crime. Ang ...