Tuesday Humor 05.07.13

Nakakakilabot: Isang sanggol ang isinilang sa baryo, ngunit wala pang 1 taon ay nakakapagsalita na ...