Tuesday Humor 05.21.13

  Pinagsimulan ng gulo ang pagdating ni Vin Diesel sa Maynila. VIN DIESEL: "Ang init ...