Monday Humor 05.27.13

2 mag-textmates na gay, nagkasundong magmeet sa dilim para daw may surprise. Nag-inuman sila at ...