Wednesday Humor 03.05.14

MRS: “O bakit ka gumagawa ng malaking KRUS?” MISTER: “Magpepenitensya ako sa Mahal na Araw, ...