RoomMates

Shhhh! Wak ingay. Comatose mode pa ang mga roommates ko. Ganito sila lagi. Kanya-kanya hanap ...