Thursday Humor 03.20.14

PAMATAY NA PAMBABARA: BOY: “Pwede bang umakyat ng ligaw?” GIRL: “Sorry, wala kaming hagdan.” BOY: ...