Friday Humor 03.28.14

  Isang pinuno ng tribo ng Ita ang nanganak ang asawa nang maputing bata. Sa ...