Inspired

Inspired ako ngayon sa kusina. Ganado ako magtadtad ng magtadtad. Parang gusto kong tadtarin na ...

Sunday Humor 03.30.14

  Isang lalake ang nagtanong sa babae sa loob ng library, “Pwede ba akong tumabi ...