Everyday Life

Taho

Sa halagang tig P20.00 bawat baso, may mainit-init na taho kami para sa umaga ng ...