My SONshine

Bertdey ngayon ng Kevin ko – ang unico hijo ko. Wala lang.   Sinabi kong ...

Mi Unica Hija

It’s my daughter Keziah’s 12th birthday today. Pero wala sya dito sa bahay kasi nasa ...

Mi Unico Hijo

“Build me a son, O Lord, who will be strong enough to know when he ...

Keziah’s 11th Natal Day

i wasn’t able to take pics of my daughter’s 11th birthday cake. there’s no party… ...

Posts navigation