Coronavela

Hindi ko nasubaybayan at napanood ang mala-circus na kaguluhan sa korte ng Impeachment Trial ni ...