Sabado Night

Kung hindi ako nagkakamali, ang huling el bimbo gimik ko yata ay kami ang magkakasama nina ...

DVD, FD, Tea

Dahil bakasyon na, legal ang magpakatamad ngayon. Dedma na muna tayo sa mga suliranin sa ...