Untitled

   Current mood: Senti   oOo “Ugali ng mga lalaki ang mang-iwan. Yung mga tipong ...