Makita Kang Muli

Noon pa man, dream city ko na talaga ang Paris, France. Noon, pangarap ko ang ...

Senti Mode

Nag-aayos ako ng mga files sa external hard drive ko. Susmio! Ang gulo! Dami ko ...