Iisa Pa Lamang

“… At kahit iba na ang minamahal mo Kung sino man ang siyang may-ari ng ...