Ang Sweets!

Jinky : “Honey, buksan mo na yung sweets.’ Pacman : “Nasaan, honey? Ang lambeng mo ...