Rice Conditioner

Ang bonggels na talaga ng panahon. Dati hair conditioner at fabric conditioner lang ang alam ...