Samba Girl-Mariana Del Rio

Maganda na kung tutuusin si Sunshine Cruz pero kung ganito naman talaga kabata at kaganda ...