Paano Na Kaya

Habang nanonood ng Philippine Dream Academy at habang papalapit ang Dream Night, parang nakakasiguro na ...