Monday Brekky

  Aliw ako sa tsura ng power breakfast ko kanina. 😀 Pagkatapos kong i-enjoy ang ...

Sabado Na Naman

Sabado na naman. Hindi pa ako nakakabangon ng bed pansin ko na ang komosyon ng ...

What’s For Breakfast?

My power breakfast today. Longadog, scrambled eggs, (fried rice and coffee not in the pic) ...