I Taw A Putty Tat

May tanggap na labada ang Mamaru today. Pero paano naman ako makakapaglaba neto kung may ...