Semana Santa, Semana Saya

Semana santa na naman. Panahon para alalahanin ang huling linggo ng earthly layp ni Panginoong ...