Pray For Visayas

Hindi ko akalain na ganito ka-grabe ang pinsala ng paglindol kahapon. Kunsabagay, 6.9 din yun ...